Binnen mijn trainingen zijn belangrijke uitgangspunten:

  • Ervaringsgericht en interactief leren, aansluitend bij uw vragen, dus geen standaardaanpak of methodiek.
  • Persoonsgericht: alleen daar waar mensen persoonlijk aangesproken worden, geïnspireerd raken en ervaren waar beweging nodig/mogelijk is, ontstaat motivatie van binnenuit om te veranderen.  In het belang van medewerkers én de organisatie.
  • De dialoog centraal: in open gesprek tussen de deelnemers/teamleden ontstaan inzicht, inspiratie, vernieuwende initiatieven en oplossingen die eerst niet mogelijk leken.
  • Bewustwording met hoofd, hart en handen. Het accent ligt op het direct ervaren hoe het is en hoe het anders kan. Theoretische kaders zijn daarbij ondersteunend. En oefening baart kunst.
  • Oog voor de eigen (leer)stijl van teams en van iedere deelnemer.