Mijn diversiteit in achtergrond betekent dat ik kan werken met een veelheid van verschillende theoretische kaders, zoals psychologie, communicatie- en systeemtheorieën, actuele managementtheorie, organisatiekunde en bewustzijnsstromingen. Kenmerkend in mijn aanpak zijn: systeemgerichtheid, oog voor diversiteit en al werkend leren.

Systeemgericht 
Een organisatie is een levend systeem van relaties. In die relaties is er sprake van allerlei onderlinge afspraken, transacties en verhoudingen. Als een organisatie een probleem aanpakt, blijkt dat vaak met verschillende relaties en verhoudingen te maken te hebben. Als u een verandering doorvoert, werkt die verder in het systeem door en kan daar ook reacties oproepen. In advieswerk streef  ik erna met u de bredere dynamiek achter de vraag of het probleem in ogenschouw te nemen, met oog voor historie, actualiteit en toekomst.  Dit vergroot de samenhang en het (zelf)bewustzijn in uw organisatie. Werking voor het geheel betekent dan meer vanuit en/en dan vanuit of/of aan doelgerichte oplossingen bouwen.

Diversiteit
Mensen verschillen op basis van sekse, etniciteit, leeftijd, klasse en seksuele geaardheid. Hun achtergrond  en persoonlijke historie daarin “kleurt” de vragen en problemen waar mensen in organisaties mee te maken krijgen. Naarmate het bewustzijn over de invloed van diversiteit toeneemt in een organisatie, vergroot dit de tolerantie en creativiteit om vanuit verschillende invalshoeken tot verandering te komen.
Als mensen met verschillende competenties beter tot hun recht komen, heeft dit ook een positieve invloed op de kwaliteit van de communicatie en samenwerking. Coherentie binnen uw organisatie versterkt óók uw maatschappelijke functie.

Een lerende organisatie 
Elementen die ik in het advieswerk inzet om het leervermogen met uw organisatie te versterken zijn:

  • De noodzaak of drijfveren tot verandering  zichtbaar maken.
  • Diepgang: het boven tafel brengen van de onderliggende, diepere dynamiek om niet alleen op korte maar ook op langere termijn succesvol te zijn.
  • De capaciteit en motivatie van mensen als startpunt nemen om gezamenlijk  visie te ontwikkelen.
  • Persoonlijk en bezielend leiderschap.
  • De dialoog intern en extern gaande houden.
  • Het geleerde in kleine, concrete stappen direct zichtbaar en werkbaar maken.
  • Tijdens het veranderingsproces te leren hoe en wat het beste werkt.