Teamcoaching richt zich op verbetering van de onderlinge samenwerking, het bereiken van gezamenlijke doelen en het leervermogen van uw team of een aantal teams.

Vragen voor teamcoaching zijn onder andere:

  • Hoe kunnen we effectiever communiceren met elkaar?
  • Wat maakt dat we conflicten in het team niet opgelost krijgen en hoe kan het anders?
  • Hoe kunnen we opener feedback aan elkaar geven?
  • Hoe kunnen we als team zo omgaan met diversiteit,  dat de verschillende waarden en invalshoeken ons team verrijken?
  • Hoe blijven we als professionals en management elkaar goed verstaan?
  • We werken in een andere teamsamenstelling, maar de overgang van oud naar nieuw loopt niet soepel. Hoe kunnen we  dat beter doen?

Vaak hangt de vraag van teamcoaching samen met nieuwe vragen, die vanuit een snel veranderende samenleving hun uitwerking hebben op de organisatie. De focus in de teamcoaching ligt dan meer bij de interne dynamiek in het team, met oog voor de samenhang met het externe.