Don’t ask what the world needs.
Rather ask what makes you come alive;
Then go and do it!
Because what the world needs 
Is people who have come alive
Howard Thurmon

Trainingen kunnen een belangrijk element vormen in veranderingsprocessen binnen organisaties. Deelnemers leren in trainingen met hoofd, hart en handen zich nieuwe aspecten van hun werk eigen te maken.

Ik geef onder meer training over:

  • Persoonlijk en bezielend leiderschap
  • Diversiteit
  • Communicatie en samenwerking
  • Essentie en zakelijkheid
  • Omgaan met conflicten en lastige situaties
  • Thema’s voor coaches, zoals ‘De kracht van kwetsbaarheid’ en ‘De eenvoud van coachen’.

Naast training is het ook mogelijk mij in te huren voor korte workshops om een specifiek thema in uw organisatie/netwerk te introduceren in het kader van een vernieuwing binnen uw organisatie, bijvoorbeeld vraaggericht werken, diversiteitbeleid of persoonlijk leiderschap. Ook verzorg ik workshops op congressen over coaching.