Leiding geven aan verandering is als een brug bouwen terwijl je erover loopt – R. Quinn

In mijn werk met organisaties merk ik keer op keer hoe mensen geïnspireerd raken als zij in dialoog met elkaar nieuwe wegen vinden om hun organisatie te versterken. Passende waardering voor wat al bereikt is, versterkt het vertrouwen om de blik naar voren te richten. Zo groeit de openheid om te bespreken wat niet (meer) werkt en wat de organisatie of de samenleving aan verandering vraagt. Als procesbegeleider ben ik facilitator en waar nodig  katalysator van dit proces.

U kunt mijn bureau inzetten bij:

 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Het verbeteren van uw leiderschapstijl
 • Conflictbemiddeling
 • Intervisie en de opzet van begeleide intervisie
 • Vraagstukken rond diversiteit
 • Het (projectmatig) inzetten van innovatieve verandering

Kenmerkend in adviestrajecten zijn:

 • Aandacht: In de hectiek van een snel veranderende samenleving met actuele bezuinigingen en tegelijkertijd de noodzaak om meer duurzaamheid te brengen, zien mensen en organisaties zich voor grote paradoxale uitdagingen geplaatst. Verandering vraagt aandacht en ruimte voor wezenlijke vragen, zonder resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. Complexiteit vraagt om een integrale aanpak, bereidheid om over instellingsgrenzen heen te kijken, zonder de zorg voor personeel en continuïteit uit het oog te verliezen.
  Persoonlijk leiderschap, authentiek en in balans bewust aanwezig zijn, is nodig om de volle aandacht aan mensen en organisaties te kunnen geven en het proces naar vernieuwende creatieve oplossingen gezamenlijk aan te gaan.
 • De open dialoog: er is een voortdurende wisselwerking tussen professionals en managers, tussen delen van een organisatie, tussen intern en extern. Wezenlijke feedback versterkt het lerend vermogen van een organisatie. Mits helder ingekaderd biedt de dialoog belangwekkende bouwstenen voor het verder bouwen aan een stevige brug.
 • Praktische toepasbaarheid: de veranderingsrichting vertalen in concrete toepassingen, transparant gedrag en heldere werkafspraken maakt dat de geleverde inspanning leidt tot zichtbare resultaten.