In het intakegesprek met u als opdrachtgever en eventuele derden formuleert u de vraag voor begeleiding bij verandering en verken ik met u achtergronden, de gewenste richting en aanpak. Op basis daarvan schrijf ik een offerte met een globaal plan van aanpak. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging worden detailafspraken over het traject gemaakt.

Tijdens het verandertraject vindt overleg plaats met de opdrachtgever(s) en mogelijk andere betrokkenen om al doende te leren en ook tijdens het proces bij te kunnen stellen.

Waar nodig werk ik met partneradviseurs, trainers of coaches. Na afronding van een adviestraject vindt een mondelinge evaluatie met de opdrachtgever en de deelnemende partijen plaats.