Coaching werkt op verschillende lagen

  • Het hoofd: denken en overtuigingen
  • Het hart: gevoelens en emoties
  • De handen: het doen en uw lichaam
  • De ziel: wat u in essentie beweegt en zin geeft

Als alle niveau’s (weer) samenwerken, ervaren mensen dat ze “beter in balans” zijn, met meer vitaliteit en eigenheid. Vaak is het nodig om (letterlijk) stil te worden. Zodat gehoord kan worden waar uw vraag in essentie over gaat en de beweging van binnenuit komt.

Doel
Doel van coaching is dat u nieuwe antwoorden kunt vinden op de door u gestelde vragen. Dat kan kort en oplossingsgericht als de vraag vrij eenduidig is. Als uw vraag complexer is, kan het nodig zijn om stil te staan bij verschillende aspecten. Overlevingsmechanismen en oude overtuigingen kunnen begrepen en ervaren worden. Met waardering voor de functie die deze gehad hebben, kunt u besluiten dat ze losgelaten en veranderd kunnen worden. Zo komt er ruimte voor verandering in de door u gewenste richting. Met oog voor kwaliteit én uw eigenheid neemt uw bijdrage aan persoonlijke en organisatieontwikkeling toe.

Werkwijze
In mijn manier van werken staan diepgang, helderheid en aandacht voor integratie in het dagelijks leven centraal. Aansluiten bij uw vraag betekent, dat ik als coach vooraf niet weet wat er moet gebeuren.  U hebt een vraag en neemt zelf verantwoordelijkheid voor uw proces. Als coach bied ik u een plek om met aandacht en waar nodig scherpte dat veranderingsproces aan te gaan.

Ik integreer in de coaching verschillende werkvormen, afhankelijk van wat bij u aansluit: het gesprek, lichaamswerk, rollenspelen, systemisch werk, bewustwordingsoefeningen, creatieve werkvormen en theoretische handvatten. Vaak geef ik huiswerkopdrachten mee om te oefenen in het dagelijks leven.

Het intakegesprek
In een eerste gesprek maken we nader kennis met elkaar en vertelt u over uw vragen en wensen tot verandering. Ik onderzoek met u waar uw vragen mee te maken kunnen hebben, welke doelen u zich stelt en wat daarbij een passende aanpak is. Daarna besluiten we of we verder gaan. Naast de bespreking van uw vraag en de aanpak speelt natuurlijk mee of het klikt. Als u ja zegt, maak ik een offerte ten behoeve van de opdrachtgever. Na akkoord starten de gesprekken.

De duur
We spreken een aantal gesprekken af en evalueren na een van te voren vastgesteld aantal keren of de coaching aansluit bij uw vragen en of u weer op eigen kracht verder kunt. De frequentie van de gesprekken is meestal tweewekelijks, maar kan variëren afhankelijk van uw behoefte.

Waar nodig kan samenwerking met de werkomgeving, de bedrijfsarts, etc. gezocht worden. Het  is mogelijk van individuele coaching te switchen naar teamcoaching als blijkt dat een meer systeemgerichte benadering nodig is.

Evaluatie
Aan het eind van het coachingstraject vindt een evaluatie plaats. Komt u via een opdrachtgever, dan vindt er een driegesprek plaats met de opdrachtgever op uw locatie. Hetgeen we bespreken in de coaching is vertrouwelijk. Voor een tussen- of eindevaluatie met de opdrachtgever overleg ik met u welke informatie gedeeld kan worden met de opdrachtgever.