Blijf bij de plek van de wond, want daar komt het licht naar binnen. (vrij naar Roemi)

Bij persoonlijke en relatiebegeleiding staan uw persoonlijke problemen, uw levens- en zingevingsvragen centraal. Vaak is het nodig om dieper liggende overtuigingen en gevoelens te onderzoeken. Uit angst voor pijn gaan mensen het direct ervaren van bepaalde gevoelens uit de weg. Inzicht is nodig, maar meer nog dan dat brengt het doorleven van gevoelens u bij uw verlangens en vermogen tot verandering. De mogelijke stap naar daadwerkelijke verandering wordt dan weer concreet zichtbaar. Waar nodig kan in de begeleiding uw relatie met uw naaste(n) betrokken worden.

Mogelijke vragen of aanleidingen voor coaching kunnen zijn:

  • U heeft te maken (gehad) met verlies, verdriet of pijn waarvoor meer diepgaande aandacht nodig is.
  • U zit in de ziektewet vanwege persoonlijke problemen.
  • In de relatie tussen u en uw partner zijn steeds dezelfde thema’s aanleiding tot conflict en u komt er samen niet verder mee.
  • U wilt met meer vitaliteit en balans in uw leven staan, maar het valt u moeilijk te stoppen met gedrag dat u en uw omgeving geen goed doet.

Waar nodig vindt verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening plaats.

Als psycho-sociaal therapeut ben ik geregistreerd bij de NVPA. Deze beroepsvereniging biedt, naast een kwaliteitsbewaking van de therapeuten en belangenbehartiging voor cliënten, een mogelijkheid van vergoeding van de therapiekosten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapiekosten (gedeeltelijk) van de aangesloten therapeuten. Of uw verzekering het NVPA heeft opgenomen in het vergoedingenstelsel is terug te vinden in uw polisvoorwaarden of klik hier voor de lijst met zorgverzekeraars.